Yến Mạch Cán Vỡ Canadian 22.7kg

794.000

Yến mạch nguyên bao 22kg thương hiệu Canadian được thu hoạch mới nhất trong năm nay được bán với mức giá sỉ cho tất cả các khách hàng.