Hạt Bí Xanh Rang Thùng 10kg

1.300.000 

Số lượng  1 thùng  3 thùng  5 thùng  >10 thùng
Đơn giá/kg 130,000 125,000 122,000 120,000
Số lượng Chiết Khấu Đơn Giá
1 - 2 1.300.000 
3 - 4 3.85 % 1.250.000 
5 - 10 6.15 % 1.220.000 
11+ 7.69 % 1.200.000 
Danh mục: