Hạt Bí Xanh Rang Thùng 10kg

1.300.000 

Số lượng 1 thùng 3 thùng 5 thùng >10 thùng
Đơn giá/kg130,000125,000122,000120,000