Hạnh Nhân Rang Thùng 20 kg

4.000.000 

Số lượ̣ng  1 thùng  2 thùng  4 thùng  5 thùng
Đơn giá/kg 200,000 195,000 192,000 190,000
Số lượng Đơn Giá
1 4.000.000 
2 - 3 3.900.000 
4 3.840.000 
5+ 3.800.000 
Danh mục: