Hạnh Nhân Rang Mộc Thùng 20 kg

4.000.000 

Số lượ̣ng  1 thùng  2 thùng  4 thùng  5 thùng
Đơn giá/kg 200,000 195,000 192,000 190,000
Số lượng Chiết Khấu Đơn Giá
1 4.000.000 
2 - 3 2.5 % 3.900.000 
4 4 % 3.840.000 
5+ 5 % 3.800.000