Hạt Điều Bể Rang Bao 50kg

3.625.000 

Số lượng  1 bao  4 bao  10 bao
Đơn giá/kg 145,000 140,000 135,000
Số lượng Chiết Khấu Đơn Giá
1 - 3 3.625.000 
4 - 9 3.45 % 3.500.000 
10+ 6.9 % 3.375.000 
Danh mục: