Đậu Lăng Đỏ Bao 25kg

1.250.000 

Số lượng  1 bao  2 bao  4 bao  12 bao
Đơn giá/kg 50,000 45,000 43,000 40,000
Số lượng Chiết Khấu Đơn Giá
1 1.250.000 
2 - 3 10 % 1.125.000 
4 - 11 14 % 1.075.000 
12+ 20 % 1.000.000 
Danh mục: