Bí Xanh Tươi Bao 25kg

2.750.000 

Số lượng  1 bao  2 bao  4 bao  12 bao
Đơn giá/kg 110,000 105,000 102,000 100,000
Số lượng Chiết Khấu Đơn Giá
1 2.750.000 
2 - 3 4.55 % 2.625.000 
4 - 11 7.27 % 2.550.000 
12+ 9.09 % 2.500.000 
Danh mục: