Hạnh Nhân Lát Thùng 10kg

1.930.000 

Hạnh nhân lát được sử dụng là nguyên liệu làm bánh! Bằng cách mua nguyên thùng bạn sẽ tiết kiệm được khá nhiều cho công việc! Liên hệ để biết giá tốt nhất theo khối lượng!

Số lượng  1 thùng  2 thùng  10 thùng
Đơn giá/kg 193,000 188,000 185,000
Số lượng Đơn Giá
1 1.930.000 
2 - 9 1.880.000 
10+ 1.850.000