Hạt Điều Lụa Rang Muối Thùng 10kg

7.250.000 

Số lượng  1 Thùng  5 Thùng  10 Thùng
Đơn giá/kg 195,000 190,000 185,000
Số lượng Chiết Khấu Đơn Giá
1 - 4 7.250.000 
5 - 9 3.45 % 7.000.000 
10+ 6.9 % 6.750.000 
Danh mục: