Nhân Macca Úc Thùng 11kg

3.402.000 5.783.400 

Số lượng  1 – 4 thùng  5 – 9 thùng  10 -19 thùng  >= 20 thùng
Đơn giá/kg: s5 300,000 290,000 285,000 280,000
Đơn giá/kg: 4S 420,000 410,000 405,000 400,000
Đơn giá/kg: S1M 460,000 450,000 445,000 440,000
Đơn giá/kg S1L 510,000 500,000 495,000 490,000
Mã: N/A Danh mục: ,