Hạt Diêm Mạch/Quinoa Trắng Bao 25kg

1.700.000 

Số lượng 1 bao 2 bao 4 bao 12 bao
Đơn giá/kg 68.000 đ 63.000 đ 60.000 đ 58.000 đ
Số lượng Chiết Khấu Đơn Giá
1 1.700.000 
2 - 3 7.35 % 1.575.000 
4 - 11 11.76 % 1.500.000 
12+ 14.71 % 1.450.000 
Danh mục: