Hạnh Nhân Tươi Thùng 22kg

4.082.400 

Số lượng  1 thùng  2 thùng  5 thùng  23 thùng
Đơn giá 180,000 175,000 172,000 170,000
Số lượng Chiết Khấu Đơn Giá
1 4.082.400 
2 - 4 2.78 % 3.969.000 
5 - 22 4.44 % 3.900.960 
23+ 5.56 % 3.855.600