Hạt Đậu Hà Lan Khô Bao 25kg

675.000 

Số lượng  1 bao  2 bao  4 bao  40 bao
Đơn giá/kg        27,000 đ        25,000 đ        23,000 đ        21,000 đ
Số lượng Chiết Khấu Đơn Giá
1 675.000 
2 - 3 7.41 % 625.000 
4 - 39 14.81 % 575.000 
40+ 22.22 % 525.000 
Danh mục: